Điều Khoản Sử Dụng

Khi Tiến Hành hoạt động mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Sàn Giao Dịch TMĐT) tại Chuyên Son Môi là quý khách đã mặc định chấp thuận những điều khoản sử dụng trên website của chúng tôi, theo đó :

Tất Cả mọi khách hàng đều được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Người Bán Hàng và/hoặc khách hàng khi tham gia vào Sàn Giao Dịch TMĐT Chuyên Son Môi phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT Chuyên Son Môi.

 


1.  Xác Nhận Đơn Hàng

Sau Khi khách hàng đặt mua sản phẩm/hàng hoá, Sàn Giao Dịch TMĐT Chuyên Son Môi sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng bằng việc gửi email và/hoặc gọi điện đến địa chỉ email và/hoặc số điện thoại đã được khách hàng cung cấp để thông báo và khẳng định rằng Sàn Giao Dịch TMĐT Chuyên Son Môi đã nhận được thông tin yêu cầu đặt hàng từ khách hàng và đồng ý cung cấp cho khách hàng loại sản phẩm/hàng hóa được yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện cụ thể, không bao gồm những trường hợp vì lý do bất khả kháng, sản phẩm/hàng hóa mà khách hàng đã chọn hết hàng ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, hoặc do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại website.

Ngay Sau Khi xác nhận đơn hàng, Sàn Giao Dịch TMĐT Chuyên Son Môi sẽ gửi đơn hàng đến người bán hàng liên quan, yêu cầu người bán hàng cung cấp sản phẩm/ hàng hoá để giao cho khách hàng nếu sản phẩm/hàng hoá được khách hàng đặt mua là sản phẩm/ hàng hoá được cung cấp bởi người bán hàng.

 

2. Quy Trình Thanh Toán

Xem Thêm chi tiết : tại đây.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng

Tại Chuyên Son Môi, tất cả các thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của khách hàng đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Do vậy, chính sách riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng được thể hiện dưới đây sẽ được chúng tôi cam kết thực hiện nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của tất cả khách hàng.

 

Chính Sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ giúp giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết). Đồng thời, chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và giải thích quyền lựa chọn của khách hàng về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của mình.

 

Trở Về Trang Chủ bằng cách click vào liên kết sau đây : http://chuyensonmoi.com